Phát hành Rocky Linux: Sẽ hỗ trợ đến tháng 3 năm 2021

Rate this post

FOSSBYTES TECH SIMPLIFIED LOGO

Đã gần hai tuần kể từ khi thông báo ngừng hỗ trợ bảo trì cho CentOS Linux và chuyển toàn bộ sự tập trung sang Luồng CentOS trong tương lai, điều này cuối cùng đã dẫn đến sự sáng tạo của một thay thế mới Rocky Linux của chính Greg Kurtzer, người tạo ra CentOS.

Bây giờ, trong bản cập nhật cộng đồng đầu tiên, Giám đốc cộng đồng Rocky Linux Jordan Pisaniello đã đã chia sẻ tất cả tiến trình đã thực hiện cho đến nay và cập nhật cho các bản phát hành Rocky Linux trong tương lai.

Nhóm đã đặt mục tiêu vào Quý 2 năm 2021 bao gồm tháng 4, tháng 5 và tháng 6 để cung cấp bản phát hành đầu tiên của Rocky Linux. Và bản phát hành sẽ không chỉ có sẵn ở các khu vực thương mại tiêu chuẩn mà còn có sẵn trên AWS GovCloud và Trung Quốc.

Nhóm cốt lõi đã đặt cơ sở hạ tầng để cung cấp và hỗ trợ bản phát hành đầu tiên. Nó cũng đã chọn AWS (Amazon Web Services) làm nền tảng xây dựng chính cho sự phát triển của Rocky Linux.

Đối với quá trình xây dựng Rocky Linux, nó sẽ sử dụng phần mềm Koji và Dịch vụ xây dựng mô-đun (MBS). Tuy nhiên, nhóm cũng đang phát triển các tập lệnh và xây dựng các công cụ để làm mượt quá trình đóng gói và xây dựng.

Hơn nữa, nhóm bảo mật cũng đã soạn thảo Chính sách phân loại dữ liệu và đặt ra các nhóm, thành viên và cấu trúc quyền cho cơ sở hạ tầng xây dựng.

Để biết thêm chi tiết về những nỗ lực phát triển của Rocky Linux, bạn có thể xem trên wiki chính thức trang.

Hiện tại, Rocky Linux không có ETA chính xác cho cả tính khả dụng của ứng viên phát hành. Tuy nhiên, nhóm sẽ sớm chia sẻ tiến trình cung cấp cơ sở hạ tầng xây dựng gói tự động, tính sẵn sàng kiểm tra trình cài đặt, kho lưu trữ gói, v.v.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn trở thành một phần của nhóm Rocky Linux và đóng góp vào sự phát triển của nó theo bất kỳ cách nào, bạn có thể điền vào biểu mẫu tham gia có sẵn đây.

This post is also available in:
Tiếng Việt Italian Indonesian

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *